ჩვენ შესახებ

Radio24.ge არის საინფორმაციო მიმართულების ვებ პორტალი, რომელიც აშუქებს როგორც მიმდინარე ახალ ამბებს, ასევე აქვეყნებს სხვადასხვა სახის მნიშვნელოვან ინფორმაციას.

ახალი ამბების შექმნისათვის ასევე ვიყენებთ  სოციალურ ქსელს, სადაც საზოგადოებისთვის ცნობადი სახეები ამა თუ იმ საკითხზე გამოთქვამენ საკუთარ მოსაზრებებს და რეპლიკებს, რაც მკითხველისთვის საინტერესოა.

სახელწოდება Radio24.ge- ინტერნეტ სივრცეში 2010 წელს გამოჩნდა, როდესაც ეს იყო ინტერნეტ რადიო მაუწყებელი, თუმცა დროთა განმავლობაში ინფორმაციული განვითარებისა და გამარტივების ეპოქაში ინტერნეტ რადიოს როლმა არსი დაკარგა, ამიტომ Radio24.ge გარდაიქმნა ახალი ამბების ვებ გვერდად და პირდაპირი ეთერი კვირაში მხოლოდ ორი დღე, შაბათსა და კვირას, 22:00 საათზე გავა, სადაც განიხილება აქტუალური საკითხები, როგორც პოლიტიკური, ასევე სოციალური.