ეს ამბავი ინდონეზიის ერთ-ერთ მაღაზიაში მოხდა. მას შემდეგ, რაც მომხმარებელმა შენიშნა, რომ გამყიდველს ეძინა გადაწყვიტა სალაროდან ფული მოეპარა, მან გამოწია სალარო, ის-ის იყო უკვე ნადავლი მის ხელში იყო, როდესაც სალაროს უჯრა ხელიდან გაუვარდა და გამყიდველსაც გამოეღვიძა. შეშინებული მომხმარებელი და არშემდგარი ქურდი თავქუდმოგლეჯილი გაიქცა.