ბოლო ამბავი

ვისი გულისთვის ილეწავთ თავ-პირს, რომ სააკაშვილი მოსვათ სკამზე?