კულტურა

ველური გულის ცნობილი მსახიობი 2003 წელს გარდაიცვალა, მისი მეწყვილე კი სიმსივნეს ებრძვის