ვიდეოხუმრობაში, ხმამაღალზე ჩართეს ძაღლების ყეფის ხმა, რომელიც ქმნის შთაბეჭდილებას თითქოს ადამიანებს მისდევენ.