ბოლო ამბავი

კომუნიკაციების კომისიამ საზ. მაუწყებლის მიმართ საჩივარი არ დააკმაყოფილა