არჩევნები 2017

რატომ მინდა ხელისუფლებაში მოსვლა? მხოლოდ ერთი მიზეზით – გიორგი მარჯანიძე