როგორ დაიწყო საომარი მოქმედებები საქართველოს ტერიტორიაზე. კურიერის გამოშვება 9 საათზე.