„მოზარდობის ფსიქო-სოციალური გამოწვევები“

მოზარდობის პერიოდი ეს ის დროა, როცა ადამიანები უფრო მეტად მოწყვლადები ხდებიან სოციალური სისტემების, თანატოლებისა და ოჯახის წესების გავლენის მიმართ. როგორც ცნობილია მოზარდობის ასაკში, მოზარდის სწორი…